จัดพิธีถวายบังคมร.2

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:41 น.

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ของทุกปี และเพื่อเป็นการถวายราชสักการะ แด่พระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเวลา 07.30 น. ลงทะเบียนพานพุ่ม เวลา 08.00 น. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ ราชสกุล หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณด้านหน้าพระปรางค์วัดอรุณฯ เวลา 09.00 น. เพิ่มพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม

จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง