จี้5โรงงานผสมปูนบางเขนเร่งแก้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

ข่าวทั่วไป 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง จากโรงงานผสมคอนกรีต(แพล้นปูน)ในพื้นที่เขตบางเขน ว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์รามอินทรา ถนนสุขาภิบาล 5 เขตบางเขน ว่ามีโรงงานผสมคอนกรีตเพื่อส่งขายในการก่อสร้างจำนวน 5 บริษัท ตั้งอยู่บริเวณนอกรั้วใกล้กับหมู่บ้าน มีไซโลปูนสูงเกิน 20 เมตร จำนวน 16 ไซโล และประกอบกิจการผสมคอนกรีต ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก อีกทั้งมีการล้างรถขนส่งคอนกรีตบริเวณรอบโรงงาน โดยไม่มีการบำบัดของเสีย ทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองกระจายไป ทั่วบริเวณ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานเขตบางเขนได้เชิญ ผู้ประกอบกิจการทั้ง 5 และผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชุม หารือแนวทางแก้ปัญหา โดยผู้ประกอบการยินดีดำเนินการแก้ไขป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นละอองภายใน 15 วัน วันนี้ตนได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดำเนินการ แก้ไขปัญหาโดยทำตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองที่กรุงเทพ มหานครกำหนดแล้ว และยังจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำบริเวณกองหิน ทราย และล้างทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเพิ่มจากเดิมเป็น 3 เวลา (เช้า-กลางวัน-เย็น) และใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ โดย กทม. ขอให้ผู้ประกอบการติดตั้งสปริงเกอร์และแผงป้องกันฝุ่น(สแลน)เพิ่มเติมรอบโรงงาน รวมทั้งติดตั้งแผงกันฝุ่นภายนอกโรงงานเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและ ดักฝุ่นละอองไม่ให้ลอยไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 5 มีแผนจะปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกโรงงานให้มีมาตรฐาน มีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อลดฝุ่นในขณะทำการขนส่ง โดยจะใช้งบประมาณของตนเอง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายสำนักงานเขตบางเขนตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นบริเวณดังกล่าวทุก 15 วัน เพื่อติดตามผล พร้อมกันนี้ มอบหมายสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือทุกเขต สำรวจและดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือโรงงาน อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประสาน และติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ประจำกลุ่มกรุงเทพเหนือทุกเดือน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครโดย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงาน เกี่ยวข้องจะเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เรื่องฝุ่นละออง และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สามารถ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ รายรายงานสภาพอากาศอาจมีแนวโน้มรุนแรงอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ