มุมนี้มีนัด: มอบทุนการศึกษา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:03 น.

คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส จะนำ คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทไปทอดผ้าป่า และตัดลูกนิมิต ณ วัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 91 ทุน จาก 16 โรงเรียน  วันอาทิตย์ที่   17 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง