คอลัมน์: ข่าวสั้น: ลุยเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:58 น.

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขต บางกอกใหญ่ แจ้งว่า เขตจัดทำแผนการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ทุกวันอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสิ่งของ ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ที่นอน โต๊ะ โซฟา ตู้ เตียง และอื่นๆ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการนำของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งในที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง แหล่งน้ำ คูคลอง ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 กำหนดจัดเก็บ ณ ชุมชนตรอก ตาแทน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง