ข่าวอินโฟเควสท์
16:48 SUTHA มั่นใจรายได้ปี 62 โตจากปีก่อนจากรับรู้รายได้"สระบุรีปูนขาว"เต็มปี ,ติดตั้งแผงโซลาร์หวังลดต้นทุนค่าไฟฟ้า   นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารอ…
16:46 ASP คาดรายได้-กำไรปีนี้โตดีกว่าปีก่อน หลังมุ่งเน้นธุรกิจบริหารจัดการกองทุน,Wealth management,Investment   นายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร และ…
16:40 "ทรัมป์" เตรียมเสนอชื่อ "คริสโตเฟอร์ ลันโด" นั่งเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกคนใหม่   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า เขาจะเสนอชื่อเอกอัค…
16:38 SGP มองราคา LPG ช่วง Q1/62 เพิ่มขึ้น-ออร์เดอร์ตปท.ขยายตัวช่วยหนุนผลงาน พร้อมรุกขยายคลังในตปท.เพิ่ม   นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.…
16:30 "ไชน่า เทเลคอม" เผยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14% ในปี 2561   ไชน่า เทเลคอม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนรายใหญ่ของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า กำไรสุทธิเพิ่มข…

คอลัมน์: โลกการค้า: สภาดิจิทัล...ของดีที่ต้องมีขับเคลื่อนไทยสู่เบอร์1ประเทศนวัตกรรมของอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:06 น.
กระบองเพชร

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกระแสในเรื่องการจัดตั้งสภาดิจิทัลขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีความพยายามในการผลักดันสภาไอซีที 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งหากประเทศไทยสามารถจัดตั้งสภาดิจิทัลได้สำเร็จ เพราะประเทศไทยยังขาดองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยภาคธุรกิจดิจิทัลควรมีการรวมตัวที่เด่นชัดแยกจากภาคธุรกิจอื่น เนื่องจากมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน การรวมตัวของภาคธุรกิจดิจิทัลจะเป็นส่วนสำคัญในการ ขับเคลื่อน และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา อย่างก้าวกระโดด และก้าวสู่ประเทศอันดับหนึ่ง ในภูมิภาคอาเซียนได้

หากมองถึงบทบาทของสภาดิจิทัล ตาม ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....ที่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา จะพบว่า สภาดิจิทัลมีกลไกการทำงานที่แตกต่างจากการทำงานภาครัฐ อันได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อย่างชัดเจน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ มีหน้าที่เป็น ผู้กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งติดตาม กำกับดูแลและประเมินผลการทำงานตามนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ....ส่วนสำนักงาน กสทช. นั้น มีบทบาทในด้านการกำกับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ขณะที่ สภาดิจิทัล เป็นมิติการทำงานของภาคเอกชนในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หากเปรียบเทียบการรวมตัวของ ภาคเอกชนในต่างประเทศจะพบว่า ได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาดิจิทัล และได้รับการรับรองจากรัฐบาลมาเป็นเวลานานแล้ว อาทิ ประเทศอังกฤษ UK Digital Economy Council, ประเทศฝรั่งเศส French Digital Council, ประเทศเกาหลีใต้ Korea Association of ICT Promotion นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งองค์กรกลางด้านดิจิทัลของ ภาคเอกชนเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนากำลังคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และก้าวกระโดด

ด้วยเหตุนี้ จึงน่าติดตามกันต่อไปถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งสภาดิจิทัล และเป็นกำลังใจให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการผลักดันกฎหมายจัดตั้งสภาดิจิทัลให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งในด้านการให้ความเห็นร่วมกันของภาคธุรกิจดิจิทัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลดิจิทัลของประเทศ การสนับสนุนภาครัฐให้ใช้ดิจิทัลในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ให้การสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสนับสนุนการตราและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการฝึกอบรมและการรับรองคุณวุฒิด้านดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นความหวังของภาคเอกชน ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล และตอบโจทย์ของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศนวัตกรรมอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง