ติดตามงาน

ข่าวทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ในจ.นครสวรรค์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ