ติดตามงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:22 น.

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ในจ.นครสวรรค์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง