ขนส่งฯ เปิดเส้นทางเชื่อมต่อรถโดยสารที่สนามบิน 31 แห่ง

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:59 น.

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าขยายการเดินทาง เชื่อมต่อรถโดยสารที่สนามบิน 31 แห่ง ทั่วประเทศ คาดเตรียมเปิดอีก 3 แห่ง ภายในปีนี้ พร้อมยกระดับรถโดยสารประจำทางมาตรฐานใหม่ใน กทม. เป็นรถปรับอากาศชานต่ำ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ เพื่อการเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม เพื่อการเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางที่หลากหลาย โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เชื่อมต่อสนามบินกับชุมชน และสถานีขนส่งของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการเปิดเส้นทางรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อ สนามบินแล้ว 31 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมี รถโดยสารประจำทาง ให้บริการในสนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, หาดใหญ่, ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริการรถโดยสาร ในสนามบินในจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, ตราด, ตาก, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ระนอง, ประจวบคีรีขันธ์, พิษณุโลก, แม่ฮ่องสอน, อำเภอปาย จังหวัดลำปาง, น่าน, แพร่, นครพนม, เลย, สกลนคร, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สมุย และจังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี, อุบลราชธานี และสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเปิดให้บริการภายในปีนี้

"เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางถนน นอกจากการพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อสนามบินแล้ว ด้านระบบการขนส่งทางราง ได้เปิดเส้นทางเดินรถสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) เชื่อมต่อการเดินทางจากจุดจอดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ มายังรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีหัวหมาก และเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้า หมอชิต (ทางด่วน) เชื่อมต่อการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม มายังสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT โดยใช้รถโดยสารมาตรฐานใหม่ ที่เอื้อต่อผู้พิการหรือผู้สูงอายุ รองรับระบบบัตร e-Ticket อีกทั้งรองรับการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ"

นอกจากนี้ ยังได้ยก ระดับรถโดยสารประจำทางมาตรฐาน ใหม่ ตามแผนปฏิรูประบบ รถโดยสารประจำทางใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นำรถโดยสารมาตรฐานใหม่ เป็นรถปรับอากาศ ชานต่ำ (Low Floor) ขนาดมากกว่า 30 ที่นั่ง ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design เน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมติดตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ ปุ่มกดที่เอื้อต่อผู้พิการ และเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อความปลอดภัย ติดตามพฤติกรรมคนขับรถผ่านระบบ GPS Tracking จอแสดง ความเร็ว Speed Monitor ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV มาให้บริการ

"ในอนาคตเตรียมผลักดันการนำระบบขนส่งสาธารณะ ที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้มากขึ้น อาทิ รถใช้ก๊าซธรรมชาติ รถไฮบริด และรถพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น" อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง