กษ.ร่วมรณรงค์คนรักคลองเปรมฯ

ข่าวทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรและตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรฯที่จ.ปทุมธานีว่า กระทรวงเกษตรฯร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจ.ปทุมธานี อาทิ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เทศบาลตำบลบางพูน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาน้ำจืด คลองห้า วัดเปรมประชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรขึ้นในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน เพื่อเป็นต้นแบบรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นวิถีของคนไทย และให้ความร่วมมือ "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" มีวัตถุประสงค์ให้คลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฐานการผลิตของแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร พบว่ามีความพร้อมสำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และหลังพัฒนาคลองเปรมประชากร จนเหมาะสมแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงกำหนดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 670,000 ตัว ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่านคือ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี และจ.พระนครศรีอยุธยา ในชื่อกิจกรรมจิตอาสา การเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เพื่อฟื้นฟูดูแลรักษา คืนความสะอาด และ คุณภาพลำน้ำแก่ชุมชน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และจ.ปทุมธานีดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ทำให้คลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ คืนคุณภาพลำน้ำที่ดีแก่ชุมชน สามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชน ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือพัฒนา ดูแลคลองเปรมประชากรให้อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ