ก้าวด้วยธรรม

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:08 น.

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โปรดเมตตาประทานทุน ที่ได้จากการจัดงานเดิน-วิ่ง  "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗ โรงพยาบาล" รวม 15,329,223 บาท