โอภาส ศรีพยัคฆ์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:09 น.

โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวล- ลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จัดกิจกรรมพิเศษ "ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน มอบหน้ากาก N95" แก่ปิยมิตร จำนวน 5,500 ชิ้นรวมไปถึงพนักงาน แม่บ้าน พนักงานบริหารชุมชนและผู้สื่อข่าว รวมทั้งสิ้น 15,000 ชิ้น อันเป็นการแสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพ จากสถานการณ์ "ฝุ่นละออง PM2.5" ที่มีค่าเกินมาตรฐานปกคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล อันเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง