สนใจคลองไทย

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:20 น.

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา และดร.สุเมต สุวรรณพรหม ต้อนรับ นายคะทสึมิ อาเบะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ และนายริโยฮิ กามาด้า จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนคลองไทยในปัจจุบัน ที่รัฐบาลไทยสั่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษารายละเอียดอยู่ในขณะนี้