คอลัมน์: ข่าวสั้น: แจ้งผลจัดเก็บภาษี 3 ประเภท

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:37 น.

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม แจ้งว่า เขตประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 123,100,000 บาท ซึ่งฝ่ายรายได้สามารถจัดเก็บรายได้ ภาษี 3 ประเภทระหว่างเดือนต.ค. 2561-ม.ค. 2562 โดยปรากฏว่า มีผู้ยื่นแบบ 3 ประเภทรวม 1,947 ราย เป็นเงิน 9,215,215.25 บาท ร้อยละ 7.49% ของประมาณการรายรับปี 2562 ประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 536 ราย 7,486,031.54 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,124 ราย 450,475.71 บาท และ ภาษีป้าย 287 ราย 1,278,708 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง