กกต.กาญจน์เปิดสาธิต ลงคะแนนง่าย5ขั้นตอน ติวประชาชนรับเลือกตั้ง

ข่าวการเมือง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการ การเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำ จ.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.กาญจนบุรี ได้สาธิตขั้นตอนการเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าใจถึง ขั้นตอนดังกล่าว ที่สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำ จ.กาญจนบุรี ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สำหรับขั้นตอนการเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง มีอยู่ 5 ขั้นตอนง่ายๆ คือ ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัว ประชาชนให้กับกรรมการประจำหน่วย

ขั้นตอนที่ 3 ลงลายมือชื่อหรือ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้งจาก เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใด

และขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 5 เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้พับบัตรเลือกตั้ง ให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง โดยห้ามเดินอ้อมไปทางด้านหลังของผู้ใช้สิทธิรายอื่น สำหรับการเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

ดร.สุชัญญาเปิดเผยว่า จ.กาญจนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต โดยเริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา สรุปยอดรวมของผู้สมัครทั้ง 5 เขต จำนวนทั้งสิ้น 133 คน ดังนี้ เขต 1 อ.เมืองกาญจนบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์ มีผู้สมัคร จำนวน 29 คน เขต 2 อ.ท่าม่วง อ.ด่านมะขามเตี้ย มีผู้สมัคร จำนวน 22 คน เขต 3 อ.พนมทวน อ.ท่ามะกา มีผู้สมัคร จำนวน 25 คน เขต 4 อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และ อ.หนองปรือ มีผู้สมัคร จำนวน 31 คน และเขต 5 อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี มีผู้สมัคร จำนวน 26 คน

โดยเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา กกต.ได้ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัคร สส.เขตไป จำนวน 130 คน และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติไปจำนวน 3 คน คือผู้สมัคร เขต 1 1 คน เขต 5 2 คน สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ขณะ กกต.ได้กำหนดเอาไว้คร่าวๆ จำนวน 1,032 หน่วย แต่การที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ ภายใน 30 วัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ