ร่วมพิธี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:39 น.

ยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา พร้อมอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดโคกจ้าหล่า แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยมี พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์