คอลัมน์: ข่าวสั้น: ให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:45 น.

เขตสวนหลวง แจ้งว่า เขตนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของ เหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ และเครื่องเรือน ที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บ ในวันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ชุมชนพัฒนาคลองสะแก ซ.พัฒนาการ 20 แยก 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง