กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงานวันสาธิตปลูกข้าวโพดหลังนาจัด5ฐานเรียนรู้แนะหลักวิชาการตั้งแต่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึงการตลาด

ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดงาน วันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรม ส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และบริการ ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการ ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้อย่างชัดเจน โดยจังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 ราย มีพื้นที่ปลูก 607 ไร่ 3 งาน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 1.การเตรียมพื้นที่ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี เครื่องจักรกลและการให้น้ำ 2.การตรวจวิเคราะห์ดิน 3.การบริหารจัดการศัตรูพืช 4.การตลาด 5.การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ และคลินิกเกษตร 13 คลินิก ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้านการเกษตร รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ ภาคเอกชน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สาธิตการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ อย่าง แตนเบียน และ แมลงหางหนีบ ในแปลงเรียนรู้ฯ เพื่อควบคุมศัตรูพืช


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ