ข่าวอินโฟเควสท์
14:40 (เพิ่มเติม) ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 31.64 แข็งค่าจากวานนี้ หลังดอลล์อ่อนจากเฟดส่งสัญญาณไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยปีนี้   นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอย…
14:38 รัฐบาลมาเลเซียยืนยันชาวมาเลย์วัย 17 ปีเสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่นิวซีแลนด์   กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียยืนยันว่า วัยรุ่นชาวมาเลเซียที่สูญหา…
14:36 ภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นโซลปิดบวก 7.78 จุด หลังต่างชาติซื้อหุ้นเทคโนฯ   ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะนักลงทุนต่าง…
14:30 (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 21 มีนาคม 2562   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,632 1,640 แท่งเทียนปรับตัวขึ้นทด…
14:29 Stock Watch: "ชัชชญา"โอดวิบากกรรม OCEAN ธุรกิจติดหล่มรับผลกระทบ-บทเรียนหุ้นดิ่งเหว   นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการ บมจ.โอเชี่ยน คอมเม…

คอลัมน์: คลังข้อมูล: การสิ้นสุดสถานะพรรคการเมืองนอกจากถูกยุบ

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:11 น.

ตามกฎหมาย "พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 90 " นอกจากการถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามเหตุปัจจัยในมาตรา 92 แล้ว สถานะของพรรคการเมืองยังสิ้นสุดลงได้ด้วยการสิ้นสภาพตาม "มาตรา 91" ที่ระบุเหตุอันทำให้พรรคการเมืองนั้นต้องสิ้นสภาพไว้ดังนี้ 1.ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามมาตรา 17 วรรคสาม หรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 (ข้อ 1 หรือ 2) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียน พรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึง ตามที่กำหนดในมาตรา 33 (ข้อ 1) ติดต่อ กันเกิน 90 วัน 3.ภายหลังจากที่ดำเนินการ ครบตามมาตรา 33 (ข้อ 2) มีจำนวนสาขา พรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 4.ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี โดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย

5.ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในการ เลือกตั้งทั่วไป 2 ครั้งติดต่อกัน หรือเป็น เวลา 8 ปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใด จะยาวกว่ากัน 6.มีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และ 7.พรรค การเมืองเลิกตามข้อบังคับ ซึ่งสำหรับ "มาตรา 17 วรรคสาม" ระบุว่า ในกรณี ที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรค การเมืองที่ได้ยื่นไม่เป็นไปตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 (ว่าด้วยข้อห้ามและลักษณะ ของการกำหนดข้อบังคับของพรรคการเมือง) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ให้นายทะเบียนรายงานคณะกรรมการ (หมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง- กกต.) เพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอน ข้อบังคับนั้น และให้แจ้งมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค การเมืองต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไข หรือยังแก้ไขไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง,

"มาตรา 33" ภายใน 1 ปีนับแต่ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรค การเมืองต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.ดำเนินการให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มี จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 2.จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่ คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขา ต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 ยังระบุ ว่า เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือมีผู้แจ้ง ต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพ ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ให้เสนอ กกต. พิจารณา ถ้า กกต. เห็นว่ามีกรณีดังกล่าว เกิดขึ้น ให้ กกต. ประกาศการสิ้นสภาพ ของพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีเช่นนี้ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อนึ่ง คำว่า "นายทะเบียน" ข้างต้น นั้น หมายถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่ง ใน "มาตรา 6" ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดให้เลขาธิการ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายใต้การกำกับ และควบคุมของคณะกรรมการ กกต. นอกจากนี้ใน "มาตรา 90 (3)" ยังระบุความสิ้นสุดทางสถานะของพรรคการเมืองไว้อีกประการหนึ่งคือการ "ควบรวมพรรค" ตามหมวด 9 ว่าด้วยการควบรวมพรรคการเมือง (มาตรา 96-99)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง