คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: อบรมให้ความรู้บุกตลาดเมียนมา

ข่าวเศรษฐกิจ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดการจัดอบรมสัมมนา ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มการค้า การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จะจัดสัมมนาหัวข้อ "โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา" ที่จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการทำการค้าชายแดนและการลงทุนในบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา

บรรยายใต้ภาพ

อดุลย์ โชตินิสากรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ