คอลัมน์: ข่าวสั้น: ปัตตานีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:46 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ปัตตานี ประจำปี 2562 ที่ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยนายภควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ได้ร่วมการจัดจัดบูธจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะแกะปัตตานี ที่เป็นสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561 ระดับดีมาก และระดับดี ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง