ดูแล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 00:00:31 น.

สัมฤทธิ์ สุมาลี ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมนักเรียน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรครู รร.วัดดีดวด รวมถึง ตรวจสถานที่ เช่น โรงอาหาร และอาหารเช้าที่จัด เตรียมไว้ให้นักเรียน รับประทานให้ถูกสุขลักษณะ โดยมี อัญชลี สาริกานนท์ ผอ.รร. ต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง