คอลัมน์: ข่าวสั้น: เดินหน้าสกัดไข้เลือดออก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 00:00:13 น.

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผอ.เขตพญาไท แจ้งว่า วันที่ 5 มี.ค. 2562 เขตจะออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ณ แฟลตลือชา และ วันที่ 7 มี.ค. 2562 กรมดุริยางค์ทหารบก และชุมชนราชวัลลภ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง