คอลัมน์: ข่าวสั้น: จัดวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 00:00:36 น.

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานสมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ศาลจังหวัด อบจ. เหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับด้านฝีมือแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง