พม.เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ปี'62

ข่าวทั่วไป 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยกล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กำหนดจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิด (Theme) "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนา ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 15 สาขา รวม 45 รางวัล อาทิ นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด นางกานต์มณี ปะนัดตา พนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก.เขตการเดินรถที่ 2 เป็นต้น พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" รวมถึงการสัมมนา ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ "สตรีไทยในสังคมยุคใหม่: ความ ท้าทาย", "สังคมไทยไร้ความรุนแรงได้จริงหรือ" และ "ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน" นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการอีกมากมาย ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ