คอลัมน์ข่าวสั้น: ร้อยเอ็ดอบรม ยช.สมานฉันท์

ข่าวทั่วไป 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด จำนวน 135 คน เข้าร่วม เพื่อจุดประกายความคิด โดยการถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มการสร้างความสามัคคี สร้างพลัง และสร้างความปรองดอง พร้อมจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ