พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญภัณฑารักษ์สมิทโซเนียน มาไทย เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 00:00:32 น.

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เพื่อบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต และ นางดุษฎี เฮย์มอนด์ ภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ ปิยวรา ทีขะระ นวลน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ต้อนรับ

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งทางด้านหัตถกรรมและด้านเกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ราษฎรไทยสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หลังจาก เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2549 ที่ จ.อ่างทอง ราษฎรจำนวนมาก ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตนได้ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งโครงการฟาร์ม ตัวอย่างตามแนวพระราชดาริบ้านยางกลาง และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง เพื่อให้ราษฎรดังกล่าวสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองอีกครั้ง

นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานถึง 200 ปี ไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ระดับประเทศหรือระดับบุคคล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน การเดินทางมาของ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกัน เป็นเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพอันดี ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยต่างก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เกิดจากหล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความมั่นคงของชาติ ไม่เฉพาะแต่วัฒนธรรมของตนเองและยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นด้วย

ปิยวรา ทีขะระ นวลน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เผยว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และสถาบันสมิธโซเนียน โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งการจัดนิทรรศการ "ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาพ.ศ.2361-2561" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิธโซเนียนในการให้ยืนสิ่งของจัดแสดง ซึ่งเป็นของขวัญที่ พระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานให้กับบุคคลระดับสูง บุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสมิธโซเนียน นับว่ามีความเป็นเลิศในการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์อันดับต้นๆ ของโลก หลังจากจบนิทรรศการนั้นแล้ว สถาบันสมิธโซเนียน ยังได้เชิญผู้บริหารและภัณฑารักษ์ของ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ไปศึกษาดูงานอีกด้วย ครั้งนี้เราจึงได้เชิญ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต มาประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภัณฑารักษ์และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ของไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ของไทยยิ่งขึ้น

ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ได้กล่าวบรรยายเรื่อง "ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกันและวัฒนธรรมโลก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าฟังการบรรยายโดยสรุปว่า พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันที่เกิดและ เติบโตในอเมริกา ซึ่งชาวแอฟริกันอเมริกันมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นได้อย่างเช่นทุกวันนี้ วัฒนธรรมแอฟริกาอเมริกัน ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น แต่ยังแผ่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีอย่าง ฮิพฮอพ แจ๊ส บลู ภาพยนตร์ การแต่งกาย กีฬา รวมถึงภาษากายบางอย่าง ชาว แอฟริกันอเมริกันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น ไมเคิล แจ๊คสัน, วิสนีย์ ฮุสตัน และ ไทเกอร์ วู้ดส์

ดร.โจแอนน์ ยังกล่าวถึงการมาทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำเพื่อคนไทย ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย สร้างความเสมอภาค เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้ความหลากหลายนี้

นอกจากนี้ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญ ของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งนี้ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน มีกำหนดที่จะจัดบรรยายตามพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษา ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคดิจิตอล : เทคโนโลยีสมัยใหม่กับพิพิธภัณฑ์ ในศตวรรษที่ 21, รู้ ลิ้ม ชิมรส อาหารไทยและแอฟริกันอเมริกัน เป็นต้น

บรรยายใต้ภาพ
ดุษฎี เฮย์มอนด์, ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต และ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ โชว์ผลงานย้อมคราม
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ นำชมการปักลายชุดโขน ภายในโรงฝึกอาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
ปิยวรา ทีขะระ นวลน้อย

ผู้ว่าฯ จ.อ่างทอง เรวัต ประสงค์, ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต, ปีเตอร์ และ ดุษฎี เฮย์มอนด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง