ครบรอบ 44 ปี ส.ป.ก.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 00:00:17 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าร่วมงานพร้อมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง