70 ปี สัตวแพทยสมาคม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 00:00:01 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 "The International Conference on Veterinary Science 2019 (ICVS 2019)" โดยนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิชาการของสัตวแพทย์ไทย ภายใต้แนวคิด "70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ" ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง