คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: เทสโก้ โลตัส รับผู้สูงอายุเข้าทำงาน

ข่าวเศรษฐกิจ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2564 โดยคาดว่าจะมีจำนวนประชากร ที่อายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 20% ของประชากรทั้งหมด เทสโก้ โลตัส จึงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ "60 ยังแจ๋ว" ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครเข้าทำงานในสาขาของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะให้อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เหมาะกับผู้สูงวัย อาทิ ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินสมทบ ค่ารักษาพยาบาล โดยคาดว่าในปีแรก จะมีผู้สูงอายุสมัครงานหลายพันคน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ