คอลัมน์: ข่าวสั้น: อำนาจเจริญประกาศเขตคุมไฟป่า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 13 มีนาคม 2562 00:00:00 น.

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ช่วงนี้ ชาวนาบางคนมีการเผาตอซังข้าว เพื่อปรับพื้นที่ ทำการเพาะปลูกพืชผัก หลากหลายชนิด เป็นอาชีพเสริมและเพื่อหมุนเวียนดินในการทำนาปลูกข้าว ก็ควรระมัดระวังในการจุดไฟเผาในที่นา จะต้องควบคุมดูแลให้ดี อย่าจุดไฟเผาแล้วปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจลุกลามเผาไหม้สิ่งปลูกสร้าง หรือป่าไม้ที่อยู่ใกล้ โดยเฉพาะที่นาซึ่งอยู่ติดถนนสายหลัก ซึ่งมีรถยนต์ผ่านไปมาตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มควันไฟ จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเส้นทาง ทำให้ผู้ขับรถมองไม่เห็นเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุ และอาจเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐานได้ ดังนั้น จ.อำนาจเจริญ จึงได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าขึ้น โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขร่วมกัน หากมีความจำเป็นต้องการเผาไร่ เผาวัชพืชในที่ทำกิน ผู้ครอบครองจะต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก่อนทุกครั้ง และต้องจัดทำแนวกันไฟควบคุมไม่ให้ลุกลามไปที่อื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง