ส่องนโยบายพลังงาน ผ่านตัวแทน5พรรคการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน(ERS) จัด "ดีเบต...ส่องนโยบายพลังงาน#เลือกตั้ง" ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ว่า พรรคมีนโยบายสนับสนุนพืชพลังงาน 4 ชนิด เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับ ยานยนต์และในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ข้าว ปาล์ม มันสำปะหลัง และอ้อย ทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล เป็นแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ตั้งเป้า ใช้พืชพลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน 100% ภายใน 4 ปี โดยให้บริษัท ปตท. เป็นหน่วยงานหลักในการนำพืชพลังงานจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ตัวแทน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำเรื่องแรก ในภาคพลังงานคือเลิกทะเลาะกัน ควรร่วมกัน กำหนดนโยบายพลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืน ด้านพลังงาน พรรคมีนโยบายดูแลราคาเชื้อเพลิง ให้ถูกลง ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และปรับโครงสร้างกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เพื่อสอดรับนโยบาย

ขณะที่ ปตท.และบริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. ต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยวางบทบาทให้ ปตท. เป็นบรรษัทพลังงานแห่งชาติ รวมถึงอยากเห็น ปตท.ปรับบทบาทสู่พลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น ปาล์ม ที่พรรคมีนโยบายประกันราคาที่กิโลกรัมละ 4 บาท เพื่อนำมาผลิต ไบโอดีเซลจากบี 7 เป็นบี 10

นายสันติ กีระนันทน์ ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ประเทศไทยควรปล่อยให้ราคาพลังงานเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ต้องบริหารให้สมดุล ทำให้ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงได้ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้พืชพลังงานให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ดึงเอกชนเข้ามาผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น จัดทำ มาตรฐานบังคับ เช่น ผลักดันการผลิตรถยนต์มาตรฐานยูโร 4 สู่ยูโร 5 มีโรดแมปผลิตรถยนต์มุ่งสู่รถยนต์อีวีให้มากขึ้น แม้มองว่าอีวีจะยังไม่เกิดขึ้นภายใน 5 ปีนี้

"นโยบายแรกที่จะทำหากได้เป็นรัฐบาล จะทบทวนการแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 (พีดีพีใหม่) โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจาก 20% เป็น 50% ผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาดและมีราคาถูก แต่ต้องทำความเข้าใจกับภาคสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ยืนยันไม่ดึงปตท.ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ แต่ ปตท.ควรจะทบทวนคณะกรรมการบริหารที่มีตัวแทนจากภาครัฐเข้ามาดำรงตำแหน่งมากเกินไป จนเกิดความไม่โปร่งใส"นายสันติ กล่าว

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคมีนโยบาย ส่งเสริมใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ให้คนใช้รถโดยสารและขนส่งสาธารณะ มีแผนลงทุนระบบราง รถไฟฟ้า ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการสร้างอาคาร บ้านเรือนประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เปิดเสรีธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติลดการผูกขาดจาก ปตท.

นายระวี มาศฉมาดล ตัวแทนพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า พรรคมีนโยบายลดราคาน้ำมันลง 5 บาทต่อลิตร ลดราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ขนาดถัง 15 กก. เหลือ 250 บาทต่อถัง โดยไม่ใช้ภาษีประชาชน ยุติการผูกขาดธุรกิจทุกประเภทที่รัฐถือหุ้นเกิน 30% โดยเข้าไปตรวจสอบสัญญาทุกฉบับ เช่น การประมูลปิโตรเลียม หากไม่โปร่งใสจะนำมาทบทวนใหม่ทั้งหมด จัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ หรือ NOC


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ