กษ.ถกเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สั่งกรมชลเร่งทำฐานข้อมูลน้ำ

จัดสรรให้พอใช้ทั้งประเทศ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมเตรียมรับมือภัยแล้ง และพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งที่กรมชลประทาน จ.นนทบุรีว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำทั้งประเทศ ความต้องการใช้น้ำ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นรายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชน โดยการประชุมวันนี้ได้รายงานผลบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/62 (1 พ.ย. 2561-7 มี.ค. 2562) มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ แบ่งเป็น 1) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 47,141 ล้าน ลบ.ม. นำมาใช้ได้ 23,599 ล้าน ลบ.ม. 2) อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 2,696 ล้าน ลบ.ม. นำมาใช้ได้ 2,310 ล้าน ลบ.ม. และ 3) ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำ อื่นนำมาใช้ได้ 1,138 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำใช้การทั้งประเทศ 27,047 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้

"รมว.เกษตรฯเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริหารจัดการน้ำให้ตลอดรอดฝั่งช่วงแล้งนี้ ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจึงได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร ลงไปในพื้นที่ รวมทั้งมีแผนติดตามสถานการณ์และรายงานผลให้รมว.เกษตรฯรับทราบทุกวันจันทร์" ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการปล่อยขบวนคาราวานเครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ รถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลอื่นๆ จากสำนักเครื่องจักรกลส่วนกลาง เข้าสนับสนุนพื้นที่เพิ่มเติม โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำ 1,935 เครื่อง รถสูบน้ำ 258 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 527 เครื่อง รถขุด 499 คัน เรือขุด 69 ลำ รถบรรทุก 511 คัน รถบรรทุกน้ำ 106 คัน รถแทรกเตอร์ 565 คัน เครื่องจักรกล สนับสนุนอื่นอีก 373 เครื่อง และสะพาน เหล็กแบบถอดประกอบได้ยาว 44 เมตร 7 อัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วมีประสิทธิภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ