คอลัมน์: สปอร์ตนิวส์: 'กสิกรไทย'รวมพลังวิ่งระดมทุน'Virtual Run'

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 00:00:30 น.

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย รวมพลังพนักงานธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ วิ่งระดมทุนพร้อมกันในกิจกรรม "ก้าวคนละโล" เพื่อสะสมระยะทางวิ่งให้ได้ 10 ล้านกิโลเมตร ตามเป้าหมายของโครงการ "กระตุกหัวใจ Virtual Run" สภากาชาดไทย โดยทุกการวิ่ง 1 กิโลเมตรเท่ากับบริจาค 25 บาท ให้กับโครงการฯ และสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อลดอัตราเสี่ยงจากโรคหัวใจ ทั้งนี้ ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่อง กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) และจัดส่งไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยมี ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ทีมงานกระตุกหัวใจ Virtual Run ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ที่สวนลุมพินี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง