พญาไทฉีดพ่นยุงลาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 00:00:01 น.

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตพญาไท กล่าวว่า เขตได้จัดทำแผนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเขต ได้กำหนดฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชนต่างๆ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ แฟลตเฉลิมลาภและแฟลต สน.บางซื่อ และวันที่ 21 มีนาคม 2562 ชุมชนอินทามระ 10 และชุมชนอินทามระ 11

เขตจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่าในและนอกบ้านให้เรียบร้อย เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-2794141

ข่าวที่เกี่ยวข้อง