สสว.เปิด 3 โครงการชู SME สู่มาตรฐานโลก

ข่าวทั่วไป 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation), โครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ โครงการยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SMEs (Micro to be SMEs) ว่า ทั้ง 3 โครงการมีเป้าหมายต้องการยกระดับการทำงานเชิงลึกของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเน้นเครื่องมือ หรือวิธีการ เพื่อพา SME ไทยสู่มาตรฐานโลก

โดยโครงการประชารัฐฯ สสว. ดำเนินการ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เน้นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ไทย ก้าวสู่มาตรฐานไทยก่อนต่อยอดสู่มาตรฐานโลก ซึ่งคัดจาก 1,200 คน เหลือ 100 คน เข้ารับการพัฒนาเชิงลึก ผู้ที่มีแนวคิดโดดเด่นที่สุดจะได้รับการสนับสนุน วงเงิน ไม่เกิน 1 แสนและเกียรติบัตรหรือโล่รางวัล

สำหรับโครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารฯสสว.ร่วมกับสถาบัน อาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ในท้องถิ่น ให้เกิดการสร้างอาชีพ ประชาชนมีรายได้ โดยรับสมัครผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม OTOP ระดับ 3-5 ดาว จำนวน 500 ราย จากทั่วประเทศ คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากภาคเอกชน อีก 50 ราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจ

ส่วนโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบฯนั้น สสว.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ แต่ยังขาด การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อทำให้อัตลักษณ์เดิม ที่กำลังจะหายไป กลับมาเป็นที่รู้จักมากขึ้น


แท็ก สสว.   otop   SME  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ