กทม.ร่วมลงนาม MOU16 ภาคีเครือข่าย โครงการ'สานฝัน ปั้นอาชีพ'เพิ่มรายได้

ข่าวทั่วไป 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ " ระหว่างกรุงเทพมหานคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และภาคีเครือข่ายรวมจำนวน 17 หน่วยงาน โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคม อุตสาหกรรม ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างทักษะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่ม วัยแรงงาน แรงงานวัยใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ และวิสาหกิจชุมชน ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีแผนการดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 ปี เริ่มดำเนินงานในปี 2562-2564 ซึ่งในปี 2562 จะนำร่องในพื้นที่นิคมฯ 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 1,000 ราย และขยายเพิ่มเติมจนครบ 3 ปี ผู้เข้าร่วมจำนวน 3,000 ราย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี 17 หน่วยงาน ดำเนินโครงการตามกรอบหน้าที่ เพื่อให้โครงการสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ สำรวจข้อมูลความต้องการด้านอาชีพ การจัดทำแผนดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ การจัดอบรมความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอบรม ทักษะวิชาชีพบริการภาคอุตสาหกรรม การอบรม เสริมสร้างความรู้/พัฒนาทักษะด้านอาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อที่จะสามารถ นำความรู้ และทักษะไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ