คอลัมน์ข่าวสั้น: รำลึก 114 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม

ข่าวทั่วไป 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำ คณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 117 รูป ที่บริเวณถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และในโอกาสครบรอบ 114 ปี 18 มีนาสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 เพื่อให้ประชาชนได้บริหารการปกครองด้วยตนเอง จนกลายเป็นต้นแบบการปกครอง ท้องถิ่นในปัจจุบัน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ