คอลัมน์ซุบซิบ..กทม.

ข่าวทั่วไป 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มันแกว วันพรุ่งนี้ (ศุกร์ 22 มีนาคม 2562) หนังสือพิมพ์แนวหน้า จัดงาน "ครบรอบ 39 ปี" จึงขอกราบเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมอวยพรและให้กำลังใจพวกเราชาวแนวหน้าได้ที่สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์แนวหน้า ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. ในบรรยากาศอบอุ่นและอบอวลด้วยมิตรภาพ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา (ขออาศัยพื้นที่ตรงนี้กราบเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ) งานเริ่มตั้งแต่เช้า-สาย-บ่าย-เย็น (มีอาหารน้ำ-ขนมนมเนยเลี้ยงอิ่มหมีพีมันในช่วงกลางวัน... มาช้าอาจหมด)...

แม้ว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสื่อสิ่งพิมพ์ บวกกับพิษเศรษฐกิจที่ยังคงกระหน่ำต่อเนื่อง จนทำให้ เพื่อนสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันต้องทยอยปิดตัว และปรับเปลี่ยนเหลือเพียงแค่ "เว็บไซต์" ซึ่งใช้ต้นทุนที่น้อยกว่ามากเพื่อความอยู่รอด แต่แนวหน้า ก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งถึงวันนี้ เพื่อรับใช้ คุณผู้อ่านต่อไป พวกเราชาวแนวหน้าต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ และคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม ทั้งคำติ-ชมพวกเราชาวหน้าต่างซาบซึ้งในน้ำใจเสมอมา...

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ฝากข่าว ตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน ท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุ เลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (17-23 มี.ค. 2562) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (25-31 มี.ค. 2562) ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียนไว้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ตาม รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น...

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผอ.เขต วัฒนา แจ้งให้ทราบว่า เขตวัฒนา เปิดบริการจัดทำบัตรประชาชนใน วันที่ 23-24 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำไปแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ มีชื่อ ในวันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 08.00- 17.00 น...

ส่วนเขตมีนบุรี ก็เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน นอกเวลาราชการเช่นกัน ในวันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 08.00-16.30 น...

เขตหนองแขม จัดนักวิชาการสุขาภิบาล และนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักผลไม้เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-2) ตามโครงการ ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด วันที่ 21 มี.ค. 2562 ณ ตลาดนัด อุ่นเรือน และวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม...


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ