กฟผ.พร้อมป้องกันไฟดับ

ข่าวเศรษฐกิจ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ช่วงซ่อมแหล่งก๊าซ'ยาดานา'11-17เมย. นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงแผนการหยุดซ่อมบำรุงรักษา ประจำปี 2562 แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจะทำการหยุดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในแหล่งผลิต ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวมเวลา 7 วัน ส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกลดลงไปประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กฟผ. จึงได้เตรียมมาตรการรองรับ โดยลดการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้ากลุ่มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรี เพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์ยี่ นอกจากนี้เตรียมเพิ่มการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติ ฝั่งอ่าวไทย ทำหน้าที่เดินเครื่องหลัก เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง

"กฟผ. ได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุม ทั้งด้านการผลิต ด้านระบบส่งไฟฟ้า และด้านเชื้อเพลิง เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ไฟฟ้าในช่วง 7 วัน ดังกล่าวอย่าง" นายเริงชัย กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ