'มทร.ธัญบุรี'ปลื้มคว้าที่1 ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย กลุ่ม'ราชมงคล'4ปีซ้อน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:42 น.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ผลงานวิจัย และ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับ World Raking University ระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่ได้รับการค้นหาทางระบบออนไลน์และถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล 4 ปีซ้อน เป็นอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 32 ของประเทศ

นอกจากนี้ 4 International Colleges and Universities 2019 หรือ UniRank ก็ได้ประกาศผลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี สามารถครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอันดับ 17 ของประเทศ ขณะที่ Cybermetrics Lab ได้จัดอันดับให้ มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคลที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ดีที่สุดอีกด้วย

ผลการจัดอันดับที่ออกมาเช่นนี้ เป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคาดว่าไม่เกินปี 2563 มทร.ธัญบุรี จะมีศาสตราจารย์เพิ่มมาอีกไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งยังมีผลงานวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น มีเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์จำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง