พ่อเมืองลพบุรีนำเดินรณรงค์หย่อนบัตร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:07 น.

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) Big Day ที่เวทีสวนสระแก้ว บริเวณวงเวียน สระแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.ลพบุรี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ออกมาร่วมในการเดินรณรงค์ ในครั้งนี้

โดยการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 สาย สายแรกเดินรณรงค์ในพื้นที่บริเวณตลาดสดสระแก้วเขตเทศบาลเมืองลพบุรี สายที่ 2 เดินไปบนถนนสาย 2 ผ่านด้านหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อแจกเอกสารและเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน ให้มากๆ

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำผู้ร่วมเดินรณรงค์กล่าวคำปฏิญาณจะไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หรือรับอามิสสินจ้างในการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมให้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อจะได้ลดจำนวนบัตรเสีย ให้น้อยลงกว่าร้อยละ 2 พร้อมช่วยกัน กระตุ้นเชิญชวน ให้ประชาชนมีจิตสำนึก เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยออกไป ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มี.ค. 2562

บรรยายใต้ภาพ

เดินรณรงค์ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.ลพบุรี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) Big Day โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ที่บริเวณตลาดสดสระแก้วเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง