คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มหาสารคามรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:58 น.

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่เทศบาลต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อลดจำนวน ประชากรสุนัขและแมว ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง