คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.

ข่าวทั่วไป 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562 ที่วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ต.โพนสูง และหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีการสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ