คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:42 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำ จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562 ที่วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ต.โพนสูง และหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีการสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง