คมนาคม-รฟท. เล็งตั้งกรมใหม่ 'ขนส่งทางราง'

ข่าวเศรษฐกิจ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ...ว่าในการประชุมได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยความคืบหน้าของเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การขนส่งทางรางนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ซึ่งมีหมวดของกฎหมายค่อนข้างชัดเจน และได้มอบหมายให้ทางการรถไฟฯและรฟม. กลับไปเตรียมข้อมูลไว้เตรียมอธิบายชี้แจงกับทางกฤษฎีกาหากมีข้อสงสัยจะได้ชี้แจงรายละเอียดได้ถูกต้อง และด้านกฎหมายมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างมีกี่หมวดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ทั้งนี้ส่วนของการเตรียมบุคลากรนั้นก็มีคณะทำงานเตรียมการถ่ายโอนบุคลากร ทรัพย์สิน และหนี้สิน อีกคณะแยกออกมาโดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน เบื้องต้นก็เตรียมที่จะมีการนัดประชุม เกี่ยวกับการเตรียมการก่อนการจัดตั้ง กรมขนส่งทางรางที่ในส่วนของบุคลากรส่วนใหญ่จะมาจากทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

ทั้งนี้หลังจากที่มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแล้ว จากนั้นจะต้องมีการเตรียมดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง รองอธิบดีฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการ สำนัก เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ