วารสารศาสตร์ฯ มธ.นำร่องผลิตคู่มือการเดินป่า แก่นักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข่าวบันเทิง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในรายวิชา JM 401 Health and Environmental Communication จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเส้นทางเดินป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อนำข้อมูลมาผลิตคู่มือการเดินป่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและการเตรียมตัวด้านสุขภาพเพื่อการเดินป่าอย่างปลอดภัย บรรยายใต้ภาพ ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว อ.ผู้สอนรายวิชา JM401 Health and Environmental Communication เป็นผู้แทนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส่งมอบคู่มือการเดินป่าแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ ลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ผู้สอนรายวิชา JM 401 Health and Environmental Communication พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการปริญญาตรี หลักสูตร นานาชาติ (B.J.M.) นำคู่มือการเดินป่าสำหรับ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้จากการ เก็บข้อมูลการศึกษาเส้นทางเดินป่าอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบเพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวโดยมีคุณดวงหทัย ประพันธ์ พนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมรับมอบคู่มือ การเดินป่าทั้งในรูปแบบแผ่นพับ และคลิปวีดีโอ โดยการผลิตสื่อครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำ ความรู้มาประยุกต์ในการผลิตสื่อเพื่อสังคมและเสริมประสบการณ์การศึกษานอกห้องเรียน พร้อมทั้ง ร่วมหารือกับ ครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ ในการผลิตสื่อแนะนำการเดินป่า สำหรับนักท่องเที่ยวและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อไปในอนาคต

สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 60 นาที ลักษณะเป็นป่าดงดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง และทุ่งหญ้ากว้าง ซึ่งเป็น พื้นที่ใช้เวลาบำรุงรักษาจนเกิดเป็นป่ามากกว่า 40 ปี ดังนั้น ต้นไม้จึงไม่เก่าและไม่ใหญ่โตมากนัก เช่น ต้นยาง ต้นกระท้อนป่า และต้นกระดอเย็น โดยเส้นทาง ศึกษาธรรมชาตินี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อุทยานพี่น้อง"ระหว่างอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติเกรท สโมคกี้ เมาน์เทน โดยความร่วมมือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มูลนิธิอมตะ และมูลนิธิ IcCF ที่ให้ความ สำคัญต่อการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ให้อยู่ในระดับสากล

ครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมต้อนรับและหารือการทำงานร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ตัวอย่างแผ่นพับคู่มือการเดินป่าฉบับภาษาอังกฤษ ผลิตโดยนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ