ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:55 น.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รับฟังแนวทางดำเนินงานรองรับการดำเนินการตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง