ร่วมเสวนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:08 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาหัวข้อ "เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ : Smart Tech to Smart Farm" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง