คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ไทยอีสเทิร์นจับมือม.เกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ การทำวิจัยด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ เช่น การคิดค้นหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเกษตรด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน, ด้านงานวิจัย จะร่วมกันวิจัย คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งจะผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือและขยายผลสู่ระดับสากลในอนาคต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ