วันมะม่วงแปดริ้ว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 00:00:20 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง