เปิดงานวันมะม่วงของดีแปดริ้ว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 00:00:38 น.
ช็อปชิมผลผลิตคุณภาพส่งออกกว่า600ตัน/ปี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราว่า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะม่วง ที่ให้ผลผลิตคุณภาพของประเทศ ในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 27,300 ไร่ ผลผลิตรวม 21,400 ตันต่อปี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้รวมกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งเป็น กลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ส่งออกไปต่างประเทศ ปีละกว่า 600 ตัน มีมูลค่ามากกว่า 42 ล้านบาท อีกทั้ง เป็นผลผลิตที่มีการรับรองคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตามระบบ GAP ตรวจสอบย้อนกลับ สู่แหล่งผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหากมีปัญหาให้เร่งหาแนวทางลด ขั้นตอนตรวจรับรอง GAP

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีการส่งมะม่วงไปจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ และเวียดนาม ถือเป็นจังหวัดแรกๆ จัดทำโครงการนำร่องส่งออกมะม่วงไปจำหน่าย ประเทศญี่ปุ่น และมีแผนกำหนดเป้าหมายส่งออกเพิ่มทุกปี ทั้งผลสดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป ดังนั้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพการปลูกมะม่วงแก่เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา จึงจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 มี.ค.-2 เม.ย.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจำหน่ายมะม่วง พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และของดีเมืองแปดริ้ว ให้เป็นที่รู้จัก ผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคโดยตรง

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงปริมาณผลผลิต มะม่วงของจ.ฉะเชิงเทราว่า โดยทั่วไปผลผลิตมะม่วงจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพ.ย. สำหรับช่วงเดือนเม.ย. เป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติ ซึ่งมีจำนวนมาก หน่วยงานราชการของจ.ฉะเชิงเทราได้สนับสนุนด้านการผลิต การตลาด โดยประสานห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ตลาดไท โรบินสันฉะเชิงเทรา และโรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลผลิต สำหรับกิจกรรม ภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตการเกษตร อาทิ มะม่วงดิบ มะม่วงสุก มะพร้าวน้ำหอม ไข่ไก่ และปลากัด การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ พันธุ์ไม้ สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง (เบอร์ 8) สินค้าเกษตร แปลงใหญ่ สินค้าของเกษตรกร Young Smart Farmer สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ โดย ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ของจ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง