คอลัมน์: โซไซตี้: ฉลอง 50 ปี ไลอ้อน ประเทศไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 00:00:53 น.

การดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมาถึงครึ่งศตวรรษของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดเริ่มต้นมาจาก มิตรภาพ ดังนั้นในงาน "50 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข" จึงไม่ได้มีเพียง ผู้ร่วมงานที่มาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปีเท่านั้น แต่มาแสดงพลังแห่งมิตรภาพอันดีที่ยังคงเติบโต อย่างงดงามและยั่งยืน ระหว่างไลอ้อน ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจจากไลอ้อน ประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชีย ที่ยึดถือมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน โดย บุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดบ้านที่โรงงานไลอ้อน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จัดงานท่ามกลางมิตรภาพที่อบอุ่น โดยมีผู้บริหารจากไลอ้อน ประเทศไทย และญี่ปุ่น มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ และยังเป็นตัวแทนของผู้ก่อตั้ง ไลอ้อน ประเทศไทย ดร.อิซึโอะ ฮามะ ประธานบริษัท ไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซาดาโยชิ ฟูจิชิเงะประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

โอกาสนี้ คุณบุณยสิทธิ์ ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงยินดีต่อความสำเร็จและมอบกำลังใจให้ไลอ้อน ประเทศไทย ก้าวไปสู่ 100 ปี อย่างยั่งยืนและมั่นคง ร่วมกันฝ่าฟันในช่วงเวลาที่โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในอดีตเป็นคู่มือ เพื่อ ขับเคลื่อนไลอ้อนให้เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่เติบโต อย่างมั่นคง ทางด้านคุณบุญฤทธิ์กล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ใช้คุณธรรมเป็นคุณค่าหลัก ให้ความสำคัญกับมิตรภาพ เพื่อนคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ซึ่งได้ช่วยนำพาไลอ้อน ประเทศไทย ให้ก้าวผ่านภาวะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างปลอดภัยและแข็งแกร่งในปัจจุบัน

ภายในงานยังมีการแสดงจากทีม LCT50 ซึ่ง เกิดจากพนักงานของไลอ้อน ประเทศไทย 50 คน ที่มา รวมตัวกันจากหลากหลายแผนก หลากหลายบทบาทหน้าที่ แต่มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นการแสดง ชุดพิเศษในวาระครบรอบ 50 ปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำบทเพลงคำตอบของชีวิต ทำนองแร็พ แสดงสปิริตพร้อมก้าวย่างต่อไปสู่อนาคตของไลอ้อน ประเทศไทย ปิดท้ายงานด้วยการนำชมหอมนุษยธรรมซึ่งไลอ้อน ประเทศไทย ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้ง เป็นแหล่ง เรียนรู้การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปีติ และ เกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มา เยี่ยมชม โดยสะท้อนในเชิงรูปธรรมที่ชาวไลอ้อนจะแน่วแน่ ในปณิธานการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี สังคมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน สิ่งนี้คือการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม อันถือเป็นค่านิยมหลัก ของไลอ้อน ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง